Poděkování Nadaci Českého literárního fondu

Protože jsme se o závazku, uvést do sborníku sdělení, že sborník Speleofórum 2010 byl vydán za finanční podpory Nadace Českého literárního fondu, bohužel dozvěděli až po vydání sborníku, činíme tak alespoň touto formou a Nadaci ČLF děkujeme.

Za redakční radu Jiřina Novotná