Přednáška v Hostimi v Českém krasu

Srdečně zdravím v novém roce a zasílám pozvánku na zajímavou přednášku v Hostimi.

Další akce ještě naplánované nemáme, mějte s námi prosím trpělivost. Od 1. ledna totiž nastala celorepubliková reorganizace v oblasti ochrany přírody a krajiny, tak uvidíme co nám to přinese. Pro účastníky našich akcí, zejména exkurzí, by však žádná změna nastat neměla, nebojte.

O akcích Vás budu včas informovat emailem a umísťovat je na naše webové stránky: http://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/akce/

Irena Jančaříková
Správa CHKO Český kras