Přidělování ISBN sekretariátem ČSS

Vážené členstvo České speleoologické společnosti,


tímto vás všechny upozorňuji na možnost získání mezinárodního čísla publikace - tzv. ISBN - prostřednictvím sekretariátu ČSS.


ČSS je řádným vydavatelem registrovaným u Národní knihovny ČR a disponuje svým vlastním blokem těchto čísel.


Přidělením čísla ISBN je konkrétní vydávaná publikace zahrnuta do mezinárodních číselníků, seznamů atd., a je tedy mnohem lépe šiřitelná.


Všechny podrobnosti, které je vhodné k tomuto tématu vědět, jsou popsány v přiloženém textíku.


Podstatou pro možnost získání čísla ISBN od ČSS je jen podpis dohody o tomto přidělení a zaslání 10 ks publikace sekretariátu ČSS ke splnění dalších vydavatelských povinností, které ukládá Národní knihovna všem autorům a které touto dohodou na sebe bere ČSS (jinak by celý ten úřad musel provést autor sám).


Co je podstatné pro rychločtenáře, je v textu uvedeno v oranžových rámečcích. Na konci textu je vzor zmíněné dohody. Veškeré další podrobnosti lze samozřejmě upřesnit další domluvou se mnou.


Možnost přidělování ISBN sekretariátem ČSS je schválena předsednictvem ČSS, které má velký zájem na rozvoji publikační činnosti spolku i jeho jednotlivých členů, neboť tak se velice účinně prezentuje činnost ČSS nejen doma, ale i v zahraničí.


Pěkné předvánoční dny.


Veronika