Příspěvky do sborníku Speleofórum 2013

Vážení autoři příspěvků do sborníku Speleofórum 2013,
pište, mapujte, fotografujte a příspěvky posílejte na adresu redakce@speleo.cz do 15. prosince 2012.

Těšíme se na ně!

Pokyny pro autory příspěvků