Proběhl Den otevřené mříže ve Strašínské jeskyni

Chodby Strašínské jeskyně, přírodní památky a největší jeskyně v okolí Sušice dosahují délky 200 m, největší síň jeskyně je zhruba 23 m dlouhá, 12 m široká, dosahuje výšky 3 m a končí jezírkem. V jeskynním stropě jsou korozí vyhloubeny mísovité a hrncovité prohlubně.

2128Protože je jeskyně vyznačená ve všech turistických mapách, o vstup do ní je v průběhu letní sezóny velký zájem. Bohužel to také znamená, že se mříží ve vstupu neustále někdo s větším či menším úspěchem dere do nitra jeskyně. V případě, že uspěje návštěvník se sníženou příčetností hrozí nebezpečí, že si snaží posvítit si například svazkem borových větví, slámou či něčím podobným.

Aby byla alespoň částečně legálně ukojena zvídavost lidská, byl na sobotu 11. září vyhlášen Den otevřené mříže ve Strašínské jeskyni, který pro veřejnost připravilo Info Zelený bod ve Strašíně společně se členy ZO 1-11 Barrandien. Akce měla úspěch. Jeskyni během dne navštívilo 83 zvědavců z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších končin. Ti odvážnější si prolezli i prostory přístupné pouze po kolenou nebo plazením. Mohli se také podívat na ukázky výstupu a sestupu po laně, které opakovaně předváděl obětavý speleolog.

A pro ty, kteří se chtěli o podzemním světě dozvědět víc, byla v infu připravena výstavka jeskynních fotografií a knih.

Jiřina Novotná, ZO 1-11 Barrandien