Program MŽP na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019

 Program MŽP na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019

Text výzvy naleznete na webu MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/vyhlaseni_programu_nno_2019