Propast v Tomáškově lomu - lezecké cesty (Český kras)

   Propast v Tomáškově lomu je hojně navštěvovanou lokalitou v Českém krasu (mapa) již dlouhou dobu a proto je v této propasti je velmi mnoho kotvících bodů různého stáří, kvality provedení a nová kotvení, díky volnému přístupu, stále přibývají a ne vždy jsou kvalitně provedená.
   SZS se snaží průběžně tyto body kontrolovat a nejkritičtější body buď úplně zrušit a nebo nahradit například lepenými kruhy, avšak nelze v každý okamžik zaručit jen výskyt kvalitních bodů, proto by všichni návštěvníci této jeskyně měli dodržovat jednu z nejdůležitějších zásad vystrojování propastí: první kotvení musí být vždy na dvou nezávislých spolehlivých bodech, při dalším strojení se soustava jednotlivých kotvení navzájem provazuje tak, aby v případě destrukce jednoho kotvícího bodu předešlý kotvící bod zachytil pád (čím menší průvěs mezi kotvícími body, tím menší pád). V případě, že v propasti nelze jednotlivé kotvení navzájem propojit, je vždy nutné další nové kotvení opět zdvojit. Nepoužívejte staré, nedůvěryhodné kotvení. V některých případech je lepší takové kotvení použít jen jako deviaci pro správné vedení lana, něž do něj strojit.

TATO PROPAST JE JIŽ DOSTATEČNĚ VYSTROJENÁ A NENÍ DŮVOD PŘIDÁVAT DALŠÍ KOTEVNÍ BODY!


Nákres lezeckých cest pro jednolanovou techniku v propasti ZDE, ke stažení ZDE

16924

(vloženo 30.11. 2022 - stanice Čechy, Záruba)