Propast v Tomáškově lomu - lezecké cesty (Český kras)

Propast v Tomáškově lomu je hojně navštěvovanou lokalitou v Českém krasu již dlouhou dobu.

V této propasti je velmi mnoho kotvících bodů různého stáří a kvality provedení a nová kotvení, díky volnému přístupu, stále přibývají a ne vždy kvalitně provedená.

SZS se snaží průběžně tyto body kontrolovat a nejkritičtější body buď úplně zrušit a nebo nahradit například lepenými kruhy. Tyto kontroly se provádějí cca 2x za rok a tím pádem nelze v každý okamžik zaručit jen výskyt kvalitních bodů. Poslední kontrola, včetně nahrazení několika bodů lepenými kruhy, proběhla v březnu 2012. Proto by všichni návštěvníci této jeskyně měli dodržovat jednu z nejdůležitějších zásad vystrojování propastí: první kotvení musí být vždy na dvou nezávislých spolehlivých bodech, při dalším strojení se soustava jednotlivých kotvení navzájem provazuje tak, aby v případě destrukce jednoho kotvícího bodu předešlý kotvící bod zachytil pád (čím menší průvěs mezi kotvícími body, tím menší pád). V případě, že v propasti nelze jednotlivé kotvení navzájem propojit, je vždy nutné další nové kotvení opět zdvojit. Nepoužívejte staré, nedůvěryhodné kotvení. V některých případech je lepší takové kotvení použít jen jako deviaci pro správné vedení lana něž do něj strojit.

TATO PROPAST JE JIŽ DOSTATEČNĚ VYSTOJENA A NENÍ DŮVOD PŘIDÁVAT DALŠÍ KOTEVNÍ BODY!

Nákres lezeckých cest pro jednolanovou techniku v propasti ZDE.

(vloženo 15.4.2012 - stanice Čechy, Záruba)