Prosba

Kamarádi, děkujeme všem, kteří přispějete jakoukoliv částkou ve prospěch rodiny zesnulého Martina Honeše.

č.ú. Martin: 2749378143/0800

Za Speleoaquanaut Daniel Hutňan