Sborník SPELEOFÓRUM 2010 – výzva k dodání příspěvků a barevných fotografií na obálku

Termín uzávěrky pro doručení příspěvků do sborníku Speleofórum 2010 je stanoven na 15. prosince 2009. Příspěvky zasílejte kompletní, tj. včetně všech fotografických a mapových příloh na adresu redakce@speleo.cz. Prosíme všechny autory, aby dodrželi termín zaslání příspěvků a pokud nedostanou potvrzení o převzetí příspěvku, aby se nám ozvali a ujistili se, že byl příspěvek doručen.

Pouze výjimečně a v odůvodněném případě je možné před uzávěrkou dohodnout pozdější termín dodání příspěvku nebo některé přílohy.

 1. Příspěvky musí obsahovat ANGLICKÝ ABSTRAKT (nebo alespoň český text na přeložení) a POPISKY k zaslaným fotografiím a mapám (česky, anglicky). Příspěvek musí být napsán v běžném textovém editoru, vyhněte se jakémukoliv speciálnímu FORMÁTOVÁNÍ textu. Za obvyklý rozsah příspěvku je považováno 2–5 tiskových stran A4.
 2. U příloh k článkům (FOTOGRAFIE, GRAFY, MAPY) musí být uveden autor a název. ZÁSADNĚ je nevkládejte do textových souborů, posílejte je odděleně v příslušné kvalitě.
  • Plánky a mapy dodávejte naskenované pro čb text na 300 dpi (lépe 400 dpi) při tiskové velikosti 1 : 1.
  • Fotografie na obálku by měla mít rozměr minimálně 305 × 214 mm / 400dpi.
  • Formáty obrázků a fotografií: černobílé tiff, jpg, eps, barevné jpg, eps – uložené v maximální kvalitě.
  • Vektorové obr. nejlépe ve formátu eps nebo ai nebo corel.
  • Soubory obsahující přílohy k článkům označujte příjmením autora nebo významným prvkem z názvu článku a pořadovým čislem – např. Xibalba_foto_1, aby byly jednoznačně identifikovatelné.
  • U map či tabulek s vpisovaným textem (mimo tabulky ve formátu xls nebo doc) omezte vpisované údaje na geografické názvy (ty se nepřekládají) a vysvětlivky označte tradičně a-x nebo 1-Y a dejte je do popisek pod mapy nebo tabulky – lze je snadněji přeložit. Pokud jsou popisky přímo v mapě nebo tabulce, musí být česky i anglicky.
 3. Mapy popisujte dostatečně velkým písmem, které bude čitelné i po případném zmenšení.
 4. Pozor na autorská práva – pokud budete publikovat cokoliv převzatého, musí to být odsouhlaseno autorem a sděleno editorům, vyhneme se tak zbytečné korespondenci!
  • Pozor na převzaté topografické mapy (Kartografia, Shocart, apod.) i v podkladu obrázku či mapy – zde se za použití platí a vydavatelé si to patřičně hlídají.
  • Copyright platí 70 let, tedy bez souhlasu lze bez úpravy přetiskovat věci publikované jen před rokem 1940 (pro rok 2010).

Děkují Vám editoři Speleofóra
Pavel Bosák, Milan Geršl, Jiřina Novotná

Nejčastější chyby

VELKÝMI PÍSMENY a bez tečky se označují názvy světových stran (J – jih, naopak MALÝMI písmeny a s tečkou se označují názvy směrů: j. – jižní).

Sediment je TEN sediment, slovo „zasedimentovaný“ v jazyce českém ani geologickém neexistuje – hezky česky se řekne „vyplněn/zaplněn sedimenty“, podobně slovo „zasintrovaný“ musí být uvedeno jako „zaplněn/vyplněn sintry“. Podobně nepřípustné jsou následující výrazy – oderodován (odstraněn erozí), oddenudován (odstraněn denudací).

Prolongovat v cizozemštině znamená něco prodlužovat. Tedy například „prolongace závalu“ k prodloužení jeskyně nevede.

Krát se nepíše jako malé x, ale jako alt a na numerické klávesnici 0215.

Pomlčka se píše alt a 0150. To, co je vpravo dole na klávesnici, je spojovník a ten má jiné použití (například se píše v názvu Sloupsko-šošůvské jeskyně).