Seminář jeskynní záchrany, Demänovská dolina Nízké Tatry

Ve dnech 23 až 25. 11. 2012 se konal na Slovensku v oblasti Nízkých Tater v Demänovské dolině mezinárodní seminář zaměřený na problematiku záchrany v jeskyních.

Setkání se, kromě pořádající skupiny jeskynní záchrany Horské záchranné služby, zúčastnili zástupci Polského TOPRu a z České strany zástupci Speleologické záchranné služby ČSS. Cílem bylo vzájemné seznámení jednotlivých subjektů formou prezentací, diskuse na jednotlivá témata týkající se záchrany v jeskyních a společné cvičení v Pusté jeskyni.

Setkání jednoznačně potvrdilo potřebu podobných akcí, ať už za účelem vzájemné stabilní komunikace, výměny poznatků a zkušeností z jednotlivých činností při záchranných pracích a v neposlední řadě i vlastní spolupráci přímo v jeskynním prostředí při společných cvičeních.V rámci SZS ČSS byly upevněny kontakty a domluvena forma spolupráce s našimi nejbližšími sousedy, což by do budoucna mělo zajistit dostatečnou a kvalifikovanou pomoc v případě rozsáhlejších nehod v podzemí na území dotčených států. Tato potřeba se jednoznačně ukázala jako žádoucí, vzhledem k stále obtížnějším a rozsáhlejším činnostem při průzkumných akcích v podzemí s možností nehod ve vzdálených částech jeskynních systémů.Cvičná záchranná akce v Pusté jeskyni prokázala, že všechny složky jsou schopny naprosto bez problémů spolu spolupracovat, jak v rámci technických znalostí, osobního vybavení, tak i záchranných postupů při nehodách v tomto složitém prostředí.Semináře se zúčastnilo 21 záchranářů: 13 z pořádající Horské záchranné služby, 4 z polského TOPRu, 4 členové Speleologické záchranné služby ČSS a 3 členové SSS - klubu Dubnice nad Váhom.

Za SZS ČSS se zúčastnili: Mojmír Záviška, Michal Novák, Jiří Buček, Zdeněk Šlahůnek. Odkaz na článek Horské záchranné služby z tété akce ZDE.

Zapsal: M.Novák, SZS ČSS

(vloženo 4.12.2012 - stanice Čechy, Záruba)