Seminář Nehoda v jeskyni - 07.03.2020

 Po loňském úspěšném semináři „Nehoda v jeskyni“ zorganizovala Speleologická záchranná služba, Stanice Morava dne sobotu 7. 3. 2020 druhý ročník semináře. Náplní semináře bylo seznámit účastníky se strategiemi jak nehodám v jeskyni předcházet a v případě, že se nehoda stane jak správně postupovat. Účastnilo se celkem 15 jeskyňářů, ze skupin: 6-01 Býčí skála, ZO 6-05 Křtinské údolí, ZO 6-15 Holštejnská, ZO 6-16 Tartaros, ZO 6-17 Topas.

Teoretická část proběhla v Rudici na stanici Speleologické záchranné služby. Praktická část v jeskyni Býčí skála (z důvodu ochrany zimujících netopýrů, jen v Předsíni)

Teoretická část:
Základní informace o organizaci záchranných akcí v podzemí, seznámení s IZS a SZS, prevence předcházení nehod, materiálové a technické vybavení pro pohyb v podzemí, strategie pohybu, výběr lokality a sestavení týmů, seznámení s možnými úrazy během speleologie, jejich diagnóza a první pomoc, průběh záchranné akce IZS/SZS.

Praktická část:
V reálném prostředí jeskyně, po rozdělení na 3 družstva, zkouška záchrany – první pomoc, tepelný komfort, kontaktování IZS/SZS, využití a použití výbavy.


Foto z akce:

                                                                                                                   (vloženo 08.03. 2020 - Bělehrádek)