Setkání 2020 - odložení o rok!!!

12. 5. 2020

Podle dnešní informace od předsedy ZO ČSS 1-04 Zlatý Kůň se podzimní Setkání tak, jak je mají letos již připravené, bude konat o rok později:

"...po víkendové schůzi ... jsme se rozhodli vzhledem k situaci a okolnostem, že naše Setkání též odložíme. Probrali jsme celou situaci i s ohledem na financování, potenciální sponzory a ostatní okolnosti, kde není situace pro konání ve výhledu příznivá. ... Pokud nikdo výrazně na ničem netrvá (s ohledem na nějaké výročí či významnou událost), ujali bychom se pořádání setkání o rok později..."

Veronika