Školení JESO

Vážené kolegyně a kolegové, jeskyňáři,
jak jsme Vás již na stránkách České speleologické společnosti informovali, projekt Jednotné evidence speleologických objektů (JESO) se úspěšně rozvíjí a především naplňuje daty o krasových a pseudokrasových lokalitách České republiky. Postupné doplňování vědomostí, aktualizace a opravy chybných údajů a shromažďování dokumentace je však nemyslitelné bez Vaší cenné spolupráce a pomoci.

Pro zapojení členů ČSS do tohoto projektu jsme pro Vás připravili sérii tří školení, jež jsou určena pro tzv. lokální editory JESO. Lokální editor má přístupné všechny údaje z databáze včetně dokumentace okolních objektů. Každý editor má přidělenu jednu, nebo více karsologických oblastí / skupin, v nichž má oprávnění zakládat nové údaje a editovat údaje již dříve založené, přidávat k nim dokumenty (mapy, fotografie a ostatní elektronické dokumenty, včetně bibliografických citací zdrojových údajů). Práce s databází JESO není složitá, účelem školení je spíše vysvětlit filozofii a způsob ukládání i možnosti zpětného vyhodnocování dat.

Školení může být užitečné i pro roli odborných uživatelů JESO. Tato role umožňuje práci se všemi údaji v JESO, odborný uživatel však nemá možnost editačního přístupu.

Předpokládáme, že se tato školení budou průběžně opakovat tak, aby postupně každá základní organizace ČSS byla do JESO aktivně zapojena.

Školení editorů Jednotné evidence speleologických objektů (JESO) pro členy České speleologické společnosti se uskuteční ve dnech (soboty):

  • 14.5.2011 - Správa CHKO Český kras, Karlštejn č. p. 85
  • 21.5.2011 - Správa CHKO Moravský kras, Blansko, Svitavská 29
  • 28.5.2011 - Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Teplice nad Bečvou č.p. 75

Začátky školení jsou vždy v 9:00, plánovaný konec školení kolem 15:00, lze domluvit změnu, případně lze domluvit (při dostatečném počtu zájemců - pět a více) i jiný termín školení.

Veškeré dotazy k JESO a závazné přihlášky na jednotlivé termíny školení zasílejte na e-mail jeso@nature.cz, odpovědi a potvrzení účasti je z naší strany samozřejmé.

Na spolupráci s Vámi se těší realizační tým JESO
Ing. Olga Suldovská, RNDr. Ivan Balák
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky