Smutná zpráva

ZO 1-07 Krasová sekce oznamuje, že si duch skalin k sobě povolal našeho dlouholetého přítele, jeskyňáře a geologa pana RNDr. Františka Králíka.

Rozloučení se koná v pátek dne 22. ledna 2010 ve 13.30 hod. v Ústřední obřadní síni, Olšanské hřbitovy.

Kdo s námi nebudete, vzpomeňte...

2199