Speleofórum 2022 a nový Organizační řád ČSS

Tři zásadní informace!


Speleofórum 2022: předsednictvo hlasováním schválilo termín  a místo konání Speleofóra 2022, a to

22. - 24. 4. 2022 ve Sloupu v Moravském krasu


Uzávěrka sborníku Speleofóra 2022: předsednictvo hlasováním schválilo konečný termín pro odevzdání příspěvků do sborník, a to

20. 12. 2021


Nový organizační řád ČSS, schválený valnou hromadou ČSS dne 1. 10. 2021, je vyvěšen na obvyklém místě na adrese https://www.speleo.cz/dokumenty-a-formulare-css

Veronika