Jednolanová technika (SRT)

Pro pohyb ve vertikální úsecích jeskyní nebo šachet, se používá tzv. jednolanové techniky (SRT - Single Rope Technique). Pro sestup a výstup po laně se použivají speciální výstupové a slanovací pomůcky, kterými je každý záchranář vybaven. V této sekci se můžete s těmito pomůckami seznámit, stejně jako s metodami sestupu a výstupu pomocí nich.

S produkty a příslušnými technikami, se také můžete seznámit na stránkách výrobce nejenom speleologické techniky www.petzl.com

Pomůcky pro výstup po laně

Hrudní blokant - používá se k fixaci sedacího úvazu lezce při výstupu. Spodním okem je spojen se sedacím úvazem speciální "D" karabinou. Horním okem se pak spojuje s prsním úvazem.

Ruční blokant - používá se k fixaci pedálu, do kterého lezec při výstupu stoupá. Současně je spojen osobní zajišťovací smyčkou s "D" karabinou sedacího úvazu.

Nožní blokant - používá se jako pomocný blokant, který se upevňuje k botě pomocí poruhů. Umisťuje se na druhou nohu, než kterou používáme pro pedál od ručního blokantu. Jeho použití není podmínkou, ale je výhodou zejména při lezení dlouhých vertikál.

Slaňovací brzda - je vhodná k sestupu jak po čistých tak i znečištěných lanech. Připíná se k sedacímu úvazu pomocí karabiny se zámkem. Varianta s pákou umožňuje automatické zastavení lezce při uvolnění páky.

Metody sestupu a výstupu po laně

1521

Sestup po laně (slaňování) - sestupem po laně (slaňováním) rozumíme zdolávání vertikálních úseků s pomocí lana a příslušných pomůcek ve směru zemské přitažlivosti. K tomuto účelu slouží slaňovací brzda různých typů (osma, Simple, Stop, Rack, Grigri atd.), která je pomocí karabiny se zámkem připnuta k sedacímu úvazu lezce. Pokud brzda neobsahuje samojištění, je nutné při sestupu použít doplňkové jištění (Shunt apod.). Více informací o problematice a metodách sestupu po laně najdete ZDE.

Výstup po laně - výstupem po laně rozumíme zdolávání vertikálních úseků s pomocí lana a příslušných pomůcek proti směru zemské přitažlivosti. K tomuto účelu slouží výstupové blokanty (Jümar, Bogibs, Croll, Ascension, Basic, Shunt, Tiblock, prusikův uzel atd.), které jsou připnuty k různým částem lezcovi výstroje podle druhu výstupové metody. Tyto blokanty jsou k určeny především ke statickému zatížení, nelze je tedy používat k zachytávání pádu lezce. Více informací o problematice a metodách výstupu po laně najdete ZDE.