Speleopotápěčská expedice Sardinie 2011 a ponor v Demänovské jeskyni

Sardinie

Tým speleopotápěčů, vedený Danem Hutňanem, úspěšně ukončil expedici Sardínie 2011. V jejím průběhu ve střední větvi jeskyně Bue Marino dosáhli Radek Husák a Honza Žilina bez vynoření vzdálenost 3 970 m. Za 5,5 hodiny překonali pod vodou vzdálenost téměř 8 km. Ve stejné větvi jeskynního systému další členové expedičního týmu objevili a zmapovali 700 m suchých prostor. Jejich začátek je 2 750 m od vstupu. Dan Hutňan, Martin Honeš, Pavel Strnad a Karol Kýška pak za gigantickým (630 m dlouhým a 30 m hlubokým) Hasenmayerovým sifonem v Ramo Sud objevili dalších 400 a zmapovali 1 200 m chodeb. Všichni členové expedice Dan Hutňan, Radek Husák, Honza Žilina, Martin Honeš, Radek Teichmann, Šárka Štěpánová, Pavel Strnad, Jan Špalek, Karol Kýška, Ulf Czastka, Ondřej Zajíc a Pavel Pípa odvedli kus práce při exploraci i transportech materiálu k sifonům i skrze ně. Jeskynní systém Bue Marino dosáhl délky 22 km.

Podrobnější informace naleznete na www.speleoaquanaut.cz.

Dan Hutňan

Demänovská dolina

22.10. proplavali Radek Husák a Dan Hutňan 75 m dlouhý sifón ze Žikešova dómu v Pusté jeskyni. Ta je součástí systému Demänovských jeskyní. Za sifónem s jednou nepříjemnou restrikcí objevili 100 m dlouhou chodbu, končící neprůlezným závalem. Na transportu materiálu k sifónu a zpátky na povrch se podíleli slovenští jeskyňáři pod vedením Jana Dzúra.