Stáž SSF - asistence postiženému při nehodách v podzemí (Moravský kras)

Ve dnech 29. - 31.07.2013 proběhla v Rudici mezinárodní stáž asistence postiženým (ASV = assistance victims) v jeskyních. Instruktory a garanty stáže byly Bernard Tourte, prezident SSF (Spéléo Secours Français) a Christian Dodelin (Prezident speleologické záchranné komise, Mezinárodní speleologické unie). Stáž absolvovalo 21 účastníků z řad členů ČSS a SZS, hasičů a záchranné služby Jihomoravského kraje.

Cílem této stáže bylo seznámit účastníky s koncepcí medicínské pomoci postiženým v podzemí dle metodiky SSF.

Přítomní byli obeznámeni se složením ASV týmu, jeho možností pomoci postiženým, úlohy a role ASV týmu během záchranné akce a jeho materiálním vybavením. Dále byly probírány aspekty přítomnosti doktora na záchranné akci, použití tepelného stanu, transport postižených a komunikace v podzemí. V rámci stáže byly naplánovány teoretické části a také probíhal praktický výcvik v jeskyních.

Program

Pondělí 29.7.2013

První den dopoledne proběhla v prostorech sálu Dělnického domu teoretická část. Odpoledne se účastníci přesunuli do jeskyně Býčí skála. Navečer program opět pokračoval v Dělnickém domě.

Na dopolední části byla probrána témata:

  • jednotlivé úkoly ASV týmu v rámci záchranné operace,
  • důvody vytvoření a fungování ASV týmu,
  • koordinace ASV týmu s ostatními záchrannými družstvy a lékařem,
  • materiálové vybavení ASV týmu,
  • tepelný stan (point chaud) – jeho funkce a sestavení,
  • formuláře používané ASV týmem.

Praktický nácvik v jeskyni Býčí skála se skládal z výcviku prvotních úkonů ASV týmu v jeskyni a to: nalezení postižené/ho, prvotní vyšetření a ošetření, postavení tepelných stanů, přemístění postižené/ho do tepelného stanu. Večerní teoretický program byl zaměřen na logiku balení materiálu a materiálové vybavení ASV týmu.

Úterý 30.7.2013

Během velmi horkého dne probíhal v Kolíbkach, v Rudici praktický nácvik pohybu po laně (jednolanová technika) a hlavně různé možnosti záchrany z lana:

  • pohyb po laně – směrem nahoru, dolů, teorie vystrojení přepínky, přechod přes přepínku,
  • demonstrace a praktický nácvik možných postupů nahrazení ztraceného nebo poškozeného osobního SRT vybavení (uzel Rémi, uzel Garda, prusíky, Pantin, ...),
  • záchrana postižené/ho z lana směrem dolů – metoda protiváhy – pedál, metoda protiváhy – dlouhý kravák, metoda croll to croll (hop-hop), přechod slaněním přes přepínku,
  • záchrana postižené/ho z lana směrem nahoru – dopomoc při lezení protiváhou, vytažení k přepínce.

Středa 31.7.2013

Simulace záchranné akce v Rudickém propadání. Postižený se nacházel v Hugonově dómu, měl zraněnou pánev a zlomeninu dolní končetiny. ASV tým poskytl postiženému první pomoc, postavil tepelný stan, do kterého byl postižený přemístěn a důkladně vyšetřen. Informace o zdravotním stavu postiženého byla poslána na povrch, kde lékařka rozhodla, že je nutná její osobní přítomnost v jeskyni. Zároveň tři transportní družstva začali vystrojovat cestu z Hugonova dómu na povrch. Následně proběhl transport (1:30h) postiženého v nosítkách Petzl Nest na povrch. Po ukončení cvičné záchranné akce proběhlo zhodnocení celé akce, kde se velitelé družstev, lékařka, ťuhýk, velitel zásahu a instruktoři vyjadřovali k průběhu akce.

Na závěr byl promítnut dokument o nejdelším traverzu v Millau v 2013 a dokument o zkouškách materiálu v 2011 v Chorvatsku (destrukce jednoho kotevního bodu plovoucího kotvení / load sharing systém, destrukce lana tyrolského traverzu se zavěšenými nosítky a průběh napětí v systému, kde na tyrolském traverzu je zřízeno tahací stanoviště nosítek).

Shrnutí

Průběh celé stáže byl určitě velmi přínosný pro všechny zúčastněné, jak po stránce odborné, tak i v navázání a utužení kontaktů mezi jednotlivými účastníky. V rámci SZS ČSS budou poznatky nabité během této stáže dále diskutovány a závěry přeneseny do činnosti SZS ČSS.

Poděkování

Instruktorům za otevřený a trpělivý přístup v předávání informací.

Obci Rudice za poskytnutí zázemí.

ZO 6-04 Rudice, ZO 6-01 Býčí skála za umožnění přístupu do jeskyní.

Sepsal S.Kovačič 5.8.2013