Sto let od objevu Punkevních jeskyní

Dne 26. září roku 1909 se podařilo členům sekce pro výzkum jeskyň při brněnském Klubu přírodovědném proniknout do prostor Punkevních jeskyní. Tím byla započata etapa objevných a zpřístupňovacích prací jeskynního systému mezi propastí Macochou a vývěrem Punkvy, která trvala až do roku 1933.

S objevem Punkevních jeskyní a jejich zpřístupněním veřejnosti byla vždy nejčastěji spojována osoba profesora Karla Absolona, který sekci pro výzkum jeskyň založil a stál v jejím čele. Na výzkumech se podílela řada dalších, více či méně známých badatelů. Jména některých z nich již dávno upadla v zapomnění.

Punkvení jeskyně jsou s prohlídkou dna propasti Macochy a plavbou po ponorné řece Punkvě naše nejznámnější a nejnavštěvovanější jeskyně. Jejich historii i současnosti se věnuje česká mozaika National Geographic v září 2009.