SZS informuje - pojištění do jeskyně

Informace Speleologické záchranné služby členům ČSS - > POJIŠTĚNÍ:
Občan České republiky má zákonný nárok být zachráněn zdarma - tudíž i člen České speleologické společnosti v rámci České republiky. V případě nehody v jeskyni, je nutné tuto skutečnost ohlásit přes Integrovaný záchranný systém, jehož je SZS součástí. Volejte vždy telefonní číslo 150 (popř. 112) a uveďte pokaždé, že se jedná o jeskyni, dále uveďte pokud možno co nejpřesnější místo lokality, počet zraněných osob a druh zranění. Současně kontaktujte i některého ze členů SZS. V případě, že tak neučiníte, všichni zúčastnění záchranáři nebudou pojištěni v rámci záchranné akce.

Česká speleologická společnost je držitelem již historické pojistky, která se dá uplatnit v případě nehody či zranění při speleologické činnosti v rámci ČSS. Upozorňuji, že následné plnění je však v řádech stokorun. Proto je výrazně doporučena vlastní pojistka či připojištění, zvláště pak při zahraničních expedicích. Ta je v některých zemích podmínkou pro možné povolení bádání či exkurzního či sportovního sestupu. Nutno tyto informace ověřit před uskutečněním jeskyňářských výprav. Existuje i možnost pomoci českým občanům v tísni v zahraničí v rámci Integrovaného záchranného systému, který je ovšem mobilizován na mezistátní úrovni. Proto pojištění nepodceňujte!! Možným příkladem všestranného pojištění je např. rakouský Alpenverein ( OEAV).

Celý článek ZDE.