Tonda Zelenka má stále co říci

Další VELEVÝZNAMNÉ dokumenty z odkazu Tondy Zelenky!

Podrobnosti k použití droboučkého vynálezu TIBLOCu, ovšem především PODROBNÁ, TECHNICKY DOKUMENTOVANÁ A SPELEOZÁCHRANÁŘSKY VYSOCE ODBORNĚ KOMENTOVANÁ publikce o všech možných uzlech, jejich vlastnostech - výhodách a nevýhodách, jakož i o jejich smysluplném a hlavně bezpečném použití!

Vše uloženo v našich zajímavostech na adrese http://www.speleo.cz/zajimavostizarchivucss !

 Veronika