Ukrajina 2022

 

Česká speleologická společnost kategoricky odsuzuje válečný vpád Ruské federace na území svrchovaného státu.


Mnozí naši členové již poskytují prchajícím Ukrajincům individuální pomoc.

Jsme připraveni se v příštích měsících věnovat zejména dětem a připravit pro ně volnočasový program.