Úspěch expedice Sardinie 2012

Expedici Sardinie 2012, složené z českých a slovenských speleopotápěčů (Speleoaquanaut a Speleodiver) se povedl husarský kousek. Po několikaletém úsilí italských a českých speleologů byla konečně nalezena cesta pod údolím Codula di Luna. Tým, vedený Danen Hutňanem, objevil na konci Ramo Sud (jižní větve jeskyně Bue Marino) nový sifon, dlouhý 80 m. Na jeho konci nalezli jeskyňáři suchou chodbu, dlouhou 330 m, končící dalším sifonem. Chodba vede 30 m pod údolím a končí na jeho druhé straně. Je tak položen základ pro připojení 22 km dlouhého jeskynního systému Bue Marino ke 40 km známých jeskynních chodeb v pravé části údolí Codula di Luna.