VAROVÁNÍ SPELEOLOGICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Speleologická záchranná služba upozorňuje a varuje!
Významným rizikem v důsledku vydatných srážek a povodňových stavů jsou svahové nestability a sesuvy. SZS varuje a nabádá k obezřetnosti nejen v jeskyních, ale i na karsových planinách v celé ČR, kde se nacházejí závrty, trativody, ponory a další obdobné krasové útvary. V důsledku výše uvedeného stavu hrozí ohrožení zdraví a života propadem či zasypáním.

Roman Šebela
náčelník Speleologické záchranné služby ČSS

Z uvedeného důvodu Ministerstvo životního prostředí zavedlo nepřetržitou službu České geologické služby (ČGS), která veškeré sesuvy a nestability odborně posuzuje a eviduje.Jejich experti jsou připraveni 24 hodin denně k nasazení a jsou schopni poskytnout důležité informace k dalšímu postupu k zásahu na sesuvu.

Informace České geologické služby pro povodně 2013
1. ČGS zřídila krizovou linku tel. 724 730 954, 724 344 187, 602 270 322