Velký úspěch expedice Shaanxi 2018

 

Ve dnech 27.4 - 10. 5. pokračoval v čínské provincii Shaanxi speleologický projekt ve spolupráci České speleologické společnosti a Geologického ústavu AV ČR za podpory Institutu Krasové geologie z Guilinu a Geologického ústavu provincie Shaanxi.

Expedice působila v krasové oblasti nedaleko města Hanzhong, kde pokračovala v objevování, průzkumu a dokumentaci krasových jevů, který zde započala již v roce 2016. Své úsilí zaměřila tentokráte na pokračování průzkumu v obtížných jeskyních Boniukeng a Diao Dong, které se vyznačují řadou vodopádů a podzemních jezer. Díky příznivému vodnímu stavu se podařilo proniknout do rozsáhlých prostor největšího vývěru podzemních vod v oblasti v jeskyni Guanyin.

K poznání průběhu podzemních vod provedli mezi nejvzdálenějším známým ponorem a čtyřmi hlavními vývěry stopovací pokus a odebrali dvě desítky vzorků místních vod pro chemickou analýzu.

Jednoznačně největším úspěchem expedice je objev 6244 m dlouhé a 220 m hluboké jeskyně Tianxingyan, kde se po překonání technicky náročných pasáží podařilo nalézt gigantickou podzemní říční chodbu, dlouhou více než 3 km a obří dóm o rozměrech 150 x 200m!

Celkem se členům expedice podařilo objevit a zdokumentovali více než 8 km nových jeskynních prostor.

 

Zdeněk Motyčka