Vyšla Spelea č. 51 a č. 52

Od včerejška jsou k dispozici dvě nová čísla časopisu Speleo - č. 51, v němž je publikována Zpráva o činnosti České speleologické společnosti za období let 2004 až 2008, a č. 52 s opět obvyklým obsahem. K dostání pro nečleny ČSS jsou opět prostřednictvím sekretariátu ČSS.