Výsledky Speleofóra 2023

Speleofóra 2023 se zúčastnilo přes 400 jeskyňářů a jejich podporovatelů. Toto rekordní číslo se přeneslo také do počtu odevzdaných hlasovacích lístků a vypitých piv. Kromě tradičních přednášek a exkurzí byly uděleny ceny Speleofóra. 

Česká speleologická společnost udělila čestné uznání Romanu Šebelovi a Liboru Matuškovi za organizaci mezinárodního setkání ECRA 2022.


CENY PŘEDSEDNICTVA ČSS

Nejlepší výroční zpráva - ZO ČSS 6-20 Moravský kras

Nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí - Expedice Medúza 2022: jeskyně Juriško vrelo, Černá Hora

Nejvýznamnější objev v ČR - ZO ČSS 6-07 Tišnovský kras: objevy v Králově jeskyni

Zvláštní cena Speleofóra - Radko Táslerovi a kolektivu ZO ČSS 5-02 Albeřice za dlouhodobý výzkum Krkonošského krasu završený vydáním stejnojmenné kníhy


CENY ÚČASTNÍKŮ SPELEOFÓRA

Nejlepší poster: Jiří Buček a ZO 6-10 Hluboký závrt: Jeskyně Hedvábná

Nejlepší Prezentace: Jiří Buček a ZO 6-10 Hluboký závrt: Jeskyně Hedvábná

Nejlepší mapa: František Kuda a kol., ZO 6-14 Suchý žleb a Ústav geoniky AV ČR: Harbešská jeskyně

Nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí - ZO ČSS 6-17 Topas: jeskyně Atmos, Albánie

Nejvýznamnější objev v ČR - ZO ČSS 6-10 Hluboký závrt: jeskyně Hedvábná, Moravský kras


CENA EDIČNÍ RADY ČSS

Nejlepší příspěvek ve sborníku: Jan Moravec a Pavel Čáp za článek o jeskyni Tygří pruhy