Výsledky Speleofóra 2024

Speleofórum 2024 proběhlo tradičně ve Sloupu v Moravském krasu ve dnech 19. 4. - 21. 4. 2024. Zúčastnilo se přes 400 jeskyňářů a jejich podporovatelů. Kromě tradičních přednášek a exkurzí byly uděleny ceny Speleofóra. 

Česká speleologická společnost udělila čestné uznání Janu Flekovi a Pavlu Bosákovi za dlouhodobou činnost v Ediční radě ČSS.


CENY PŘEDSEDNICTVA ČSS

Nejlepší výroční zpráva: ZO ČSS 7-01 Orcus

Nejvýznamnější objev v ČR: ZO ČSS 6-15 Holštejnská za objevy v jeskyni Lipovecká ventarola

Nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí: Expedice Sokotra 2023 za objevy jeskyní na ostrově Sokotra v Jemenu

Zvláštní cena Speleofóra: Jan Sirotek, Petr Chmel a všichni, kteří se podíleli na historicky první podzemní výpravě ze Sloupu do Macochy


CENY ÚČASTNÍKŮ SPELEOFÓRA

Nejlepší poster: Michal Hejna ze ZO ČSS 1-02 Tetín - Tropický kras Sokotry

Nejlepší Prezentace: Richard Zatloukal - Lipovecká Ventarola propojena s Novou Rasovnou v Moravském krasu

Nejlepší mapa: Dalibor Janák ze ZO ČSS 7-04 Sever za prezentaci map 3D Na Pomezí

Nejvýznamnější objev v ČR: ZO ČSS 6-15 Holštejnská za objevy v jeskyni Lipovecká ventarola

Nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí: Maganik 2023 za objevy v jeskyni Iron Deep


CENA EDIČNÍ RADY ČSS

Nejlepší příspěvek ve sborníku: Michal Hejna, Martin Majer, Michal Kolčava - Nedělní jeskyně – nejdelší jeskyně na území Prahy

P.S. Ztracený batoh byl úspěšně nalezen v autě na opačné straně republiky.