Vyšlo Speleo č. 56

Dne 20.1.2011 vyšlo Speleo č. 56 a již bylo distribuováno všem základním organizacím na jejich zasílací adresy. K dostání pro nečleny ČSS jsou opět prostřednictvím sekretariátu ČSS za stále stejných podmínek.