Vyšly Jeskyně Ústeckého kraje - nekrasové podzemí

Richard POKORNÝ a Michal HOLEC z Fakulty Životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vám nabízejí knihu „Jeskyně Ústeckého kraje. Nekrasové podzemní objekty ve třetihorních vulkanitech, jejich původ, charakteristiky a biota“, která vyšla v Nakladatelství XYZ s.r.o. Tato kniha vznikla jako výsledek tříletých výzkumů a terénních prací, jejichž průběha financování byl podpořen naším projektem vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí.