Výzva předsednictva ČSS ke vstupu pobočných spolků ČSS do správních řízení

Výzva předsednictva ČSS ke vstupu pobočných spolků ČSS do správních řízení

„Tímto se jednotlivé ZO ČSS vyzývají k využití zákonné možnosti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přihlásit se jako samostatná právnická osoba k zasílání informací o zahájených správních řízeních na lokalitách a územích, kde vyvíjejí svoji speleologickou činnost.“

V příloze najdete vzor žádosti, kterou každoročně v lednu zasílám jménem hlavního spolku Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, a tak, jak je formulována, byla dosud vždy přijata.

„Předsednictvo důrazně doporučuje všem ZO ČSS, aby v případě, že na ně budou vzneseny požadavky ze strany Báňského úřadu nebo orgánů státní správy,  týkající se Báňského úřadu, aby svůj další postup v této záležitosti konzultovaly s předsednictvem ČSS.“