Z Číny se vrátila další úspěšná výprava

 

Ve dnech 8.4. - 21.4. působila v čínské provincii Shaanxi v pořadí již šestá expedice České speleologické společnosti a Geologického ústavu Akademie věd ČR.

Hlavním cílem expedice bylo pokračování průzkumu a dokumentace jeskyně Tianxingyan a jeskyně Boniukeng a pokus o jejich vzájemné propojení. Během pětidenního pobytu v Tianxingyangu se podařilo překonat více než 700m dlouhé jezero, které znemožnilo další postup v loňském roce a za ním objevit více než 2 km obrovských chodeb. Společně s řadou odboček se podařilo  v jeskyni objevit více než 3,8 km nových prostor, čímž jeskyně dosáhla délky 12 930 m.

V Jeskyni Boniukeng se podařilo objevit náročné pokračování v délce 570 m, čímž délka jeskyně dosáhla       2 364 m a hloubky - 323 m. Spojení obou jeskyní se však nezdařilo, mezí koncovými body stále chybí téměř 300 m neznáma.

Průzkum byl zahájen i ve vývěrové jeskyni Baishuidong, kde vytékají vody z obou výše zmíněných jeskyní. Zde se podařilo objevit 828 m, kde další postup uzavírá sifon.

Celkem členové expedice objevili a zmapovali 5 865 m.

Zdeněk Motyčka