Zajímavosti pro speleology ze Správy CHKO Moravský kras k 24.8.2011

Speleologický průzkum

Koncem minulého roku byly speleologické skupiny vyzvány, aby si udělaly pořádek ve svých „papírech na jeskyně“. Výsledkem toho je v této chvíli 12 vedených správních řízení ve věcech žádostí o povolení speleologického průzkumu. Ve velké většině těchto řízení provedla Správa i terénní šetření s ústním jednáním, kde se probírají případné podmínky výzkumu. Současně s žádanými lokalitami kontroluje Správa i další lokality v péči žadatele a žadatel dodává písemné dílčí nebo závěrečné zprávy z výzkumu. Z posledních týdnů bych vzpomněl na kontroly lokalit Speleologického klubu nebo Tartarosu, před tím lokality Devonu, Holštejnské skupiny a Býčí skály. Celkově se mi přístup skupin k ochraně Krasu líbí, byť si neodpustím upozornění na čadivý plamen acetylénových lamp v nízkých chodbách, místy na povalující se staré věci v jeskyních a na občasnou pohodlnost v případě zajíždění auty k lokalitám a chatám bez domluvy a povolení Správy. Důsledně požadujeme, aby všechny archeologické a paleontologické nálezy v sedimentech byly přednostně hlášeny Moravskému zemskému muzeu!!!

Stráž přírody

Nejspíš jste v Krasu zaregistrovali zvýšenou přítomnost strážců přírody, zvláště kolegu Lišáka. Ano, v posledních dvou letech se početní stav aktivních strážců v Moravském krasu zvýšil. Nezapomeňte, že mají nepříjemná oprávnění zastavovat a legitimovat, pokud se dopustí někdo přestupku, nepočítám v to právo pokutovat. Prosím, buďte k nim shovívaví, dělají svoji práci zadarmo a jen doufám, že rozumně, protože tak jsou k této činnosti vedeni. Pro náš Kras strážci především dohlížejí na vjezdy aut, na táboření a ohně, na horolezení (ochrana skal) a jeskyňaření (ochrana jeskyní), na skládky a informační systém CHKO, dozorují sportovní a kulturní akce v přírodě. Přetrvávajícím problémem je situace v lomu Na Bradinách, trápí nás občasné motorky a čtyřkolky. Propast Macocha zůstává velkým tabu pro běžné lezení, slaňování a traverzy a chození po dně. Chceme tuto jedinečnou lokalitu maximálně chránit. To se ale neobejde bez vaší pomoci. Prosíme, všechny, kteří nebudou mít na lezení v Macoše papír v ruce, vyhoďte. Máte ochranu přírody také ve stanovách a v Krasu i určité VIP postavení v očích Správy.

Speciality

Stará Amatérská jeskyně a Nová Amatérská jeskyně – vchod Štola U javora: nedostali jsme se k tomu, abychom provedli některé zásahy v jeskyni důležité z našeho ochranářského pohledu. Šlo zejména o vyznačení přesunových chodníků. Z těchto důvodů nadále do obou jeskyní nechodí žádné exkurze. Přístup do NAM U javora mají pouze zde pracující speleologické skupiny a jejich spolupracovníci na pracovní akce, dále pak lidé z ČHMÚ a případně lidé z KU Praha a MU Brno nebo ze SJČR a pochopitelně S CHKO MK. Nicméně letos slaví CHKO Moravský kras 55. výročí vyhlášení, a tak proběhnou na Ministerské trase Dny otevřených dveří Amatérské jeskyně (stejně jako před 5 lety). Počítáme s jedním, maximálně se 2 víkendy v říjnu nebo listopadu za spolupráce skupin Topas a Plánivy.

Myslím, že jsme všichni zvědaví na relativně nedávno objevenou chodbu Šošůveckého koridoru, zatím přístupnou jen potápěčsky. Diskutujeme na Správě záměr Pustožlebáků prostřílet nad 8. sifonem štolu. Považuji za nutné zde sdělit, že nejsme proti, ale ALE … Chodba je zatím neporušená, víceméně nedotčená člověkem a měla by pro nás být velkým zdrojem informací. Tak velký a nevratný zásah do jeskyně, jako je prostřílení štoly, nechceme umožnit ve spěchu a neuváženě. Stojíme především o výzkum klimatu a biologie nepřístupné chodby za sifonem, abychom měli do budoucna srovnávací data a informace. Máme teď jedinečnou šanci, ty předchozí v Amatérce nebo na Býčině se trošku propásly.

Zajímavostí je od Býčí skály zájem o průzkum staré Aloisovy štoly související s dolováním železné rudy ve střední části Krasu a pěkně udělaný vchod do jeskyně Lidomorny z hradní plošiny od Phoenixu Holštejn. V jeskyni Pod hradem probíhá archeologický výzkum s velmi dobrými výsledky (viz denní tisk). Archeologové mají také pracoviště na terénce Správy na Skalním Mlýně.

Komerce v jeskyních

No, s Amatérkami je teď snad klid, když tam žádné exkurze nechodí. Jinak běží aktivity na Rudickém propadání, zatím ne podle představ Správy. Není asi tajemstvím, že byla podána žádost o vybudování speleoferáty v jeskyni Lidomorna a o provádění v Ostrovské propasti. Obě tyto žádosti jsou stále v řízení, a proto nemohu sdělit nic bližšího. Nicméně každý sám si udělá úsudek o Ostrovské propasti a o tom, co by tam mohlo být poškozeno. Lidomorna je trošku jiné kafe, jsou tam staré sintry, ale je to volně otevřená jeskyně a venkovní skála je celoroční horolezecký terén. V každém případě znovu připomínám všem skupinám: máte možnost vstupovat do správních řízení ve věci ochrany jeskyní (a ne jen jich) ve vašich zájmových oblastech tím, že se na Správě kdykoliv písemně přihlásíte vždy na dobu 1 roku. Pak vás bude Správa vždy informovat, když by bylo nějaké řízení zahájeno, a vy si vyberete, zda vás problém zajímá a zúčastníte se řízení. Je to umožněno tím, že ČSS má ve stanovách jako jednu ze základních činností i ochranu přírody. Zájemcům blíže vysvětlím ústně. A už mám na stole další žádost o komerční vstupy od jedné firmy do Staré Amatérky a do několika menších lokalit.

Projekt OPŽP na ochranu jeskyní

Zatím se celá záležitost vleče. V každém případě musela Agentura ochrany přírody a krajiny udělat dokumentaci těch jeskynních vchodů, o které se hodlá do budoucna starat, a zavést tyto uzávěry do majetku státu (tedy do majetku AOPK ČR). Vzhledem k tomu, že jeskyně není ničím majetkem a většinu uzávěr Správa platila, není sporu o vlastnictví uzávěr. Pouze tyto uzávěry bude stát do budoucna udržovat.

Antonín Tůma