Zajímavosti ze Správy CHKO Moravský kras

Jsem toho názoru, že když si můžu na netu číst informace, co kde která jeskyňářská skupina dělá, tak by nebylo špatné občas informovat také o práci úřadu ochrany přírody ve směru k jeskyňářům a jeskyním.

Nejprve zásadní informace k propasti Macocha. Je to unikát minimálně v rámci naší republiky a propast je velmi cenná i z hlediska živé přírody. Většina z vás asi zaregistrovala hochy, co si do propasti skočili padákem, možná jste slyšeli i o jiných, co se spustili na dno se čluny, aby si prohlédli vodní plavbu (tito měli smůlu a bude je to stát nemalé peníze). Propast je chráněna v rámci národní přírodní rezervace a vstup do ní mimo značenou cestu (chodník prohlídkové trasy) je možný jen na výjimku ze zákona. Výjimku má horolezecká část veřejnosti, a to po předchozím souhlasu Správy CHKO MK a Správy jeskyní MK, kteří odsouhlasují každý jednotlivý výstup a sestup. Výjimka platí jen pro Stěnu pod horním můstkem a Klenbu. Proto občasné sportovní slaňování speleologů není bez souhlasů možné a courání se kdekoliv po dně propasti (např. speleopotápěči) také ne.

Bylo by dobré včas se podívat, kdy komu končí povolení speleologického průzkumu a výzkumu, vyhotovit příslušné závěrečné zprávy pro Správu CHKO MK a zamyslet se, co skutečně bude v dalším období skupina dělat. Většinou Správa vydává povolení na 5 let (individuální rozdíly existují), v případě závrtů rozhodně trváme na zachování jejich morfologie (ukládání materiálu mimo závrty) a novinkou letošního roku jsou nové velmi zpřísněné podmínky pro exkurze (např. počet exkurzí v časovém úseku, jejich charakter, počet průvodců a jejich prokazování se průkazy).

V nedávné době Správa CHKO MK vydala nesouhlas se speleologickými kurzy ve Staré Amatérské jeskyni. Nesouhlasné stanovisko Správy bude zřejmě ještě tento měsíc zveřejněno na netu. V této souvislosti Správa řeší také speleologické kurzy v Rudickém propadání. Tato kauza je nyní v odvolacím řízení. Před vydáním je povolení pro Novou Amatérskou jeskyni podle předloženého projektu na výzkum a dokumentaci Amatérské jeskyně do roku 2017. Rovněž zde již nastoupí zpřísněné podmínky pro exkurze. Stále platí dohoda mezi Správou CHKO MK a dotčenými speleologickými skupinami ohledně zákazu exkurzí do Staré a Nové Amatérské jeskyně (platná do 31.12.2010). Zdůrazňuji, že jde o dohodu, nikoliv o úřední rozhodnutí, a velice si cením shody, která v tomto panuje. Do Nové Amatérky dokonce není možné v této chvíli vůbec vstoupit, protože v prostoru Kolena hned za vstupní štolou je sifon. Správa stále řeší po proběhlém odvolacím řízení speleoferátu ve Starých skalách. Zde je hlavním problémem odpovědnost vzhledem k části veřejnosti, která by speleoferátu používala. Je v běhu řízení o provozu Císařské jeskyně pro speleoterapii a končí řízení pro hydrologické výzkumy UK Praha (Ochozská, Němcovy a Nová Amatérská jeskyně).

Správa CHKO MK neustále posiluje strážní službu. Žádáme všechny jeskyňáře, aby strážcům vycházeli vstříc a respektovali jejich doporučení a nezlobili se na ně za jejich práci. Je třeba si dát pozor na parkování a průjezdy aut a podle nových speleologických povolení bude třeba se i prokazovat průkazy (chápeme, že je to komplikace, ale situace s komerčními tlaky na exkurze do nezpřístupněných jeskyní to vyžaduje). Strážci mají pochopení pro určité VIP postavení jeskyňářů v Krasu, jenže důvěřuj, ale prověřuj. Na druhou stranu prosíme o spolupráci při ochraně Krasu a jeskyní. Skromné personální poměry Správy a stráže přírody nemohou Kras pokrýt. V současnosti řešíme čtyřkolkaře přistižené strážcem u Holštejna, ale předpokládáme, že tzv. ilegální motorismus (čtyřkolky, motorky) je v Krasu daleko více rozšířen. Budeme vděčni za každou informaci, kde jste čtyřkolkaře viděli a pokud možno ještě s SPZ.

Přeji všem hezké léto a úspěšné bádání.

Antonín Tůma

přidat komentář

Diskuze ke článku

Zatím nikdo nepřidal k tomu článku komentář.
* povinné položky

Přidat komentář

captcha