Zemřel Jan Ženožička

Dne 31.10.2010 se s námi navždy rozloučila známá postava moravské speleologie pan Jan Ženožička z Kadeřína, patrně jeden z posledních skutečně lidových jeskyňářů.

Tento badatel byl vůdčí postavou při prolongačních pracech v Kadeřínské jeskyni u Javoříčka, které prováděl s vnukem objevitele Javoříčských jeskyní Vilémem Švecem. Oba starší pánové dokázali svým entuziasmem a objevitelským úsilím zahanbit většinu mnohem mladších jeskyňářů. V jeskyni odvedli obrovský kus práce, který následně Jan Ženožička prezentoval při svých nezapomentelných vystoupeních na výročních setkáních k objevům Javoříčských jeskyní se svým oblíbeným havířským rčením: "Tak my tam robime..". Bohužel se Janu Ženožičkovi už nevyplní jeho velký sen o objevu obrovských jeskyní v Kadeřínské stráni, jejichž projekci na povrch na základě "měření" kyvadélkem tak rád ukazoval na povrchu nad Kadeřínskou jeskyní.

Poslední rozloučení s Janem Ženožičkou se koná dne 5.11.2010 v Havířově - Šumbarku.

Čest jeho památce!

2100