Zemřel Jiří George Kukla

Zarmouceni oznamujeme, že nás v pátek 30. května opustil Jiří George Kukla (narozený 14. 5. 1930). Skonal doma ve státě New York na náhlé selhání srdce. Jiří získal nehynoucí slávu díky krasovým výzkumům, prováděným často v tandemu s dalším krasovým velikánem Vojenem Ložkem. Po odchodu do Ameriky na počátku 70. let působil Jiří až do současnosti jako specialista na čtvrtohorní procesy na prestižním výzkumném pracovišti Lamont–Doherty Earth Observatory na Columbia University. Mezinárodní prestiž a uznání si vydobyl pracemi o klimatických změnách zaznamenaných v souvrstvích spraší a fosilních půd v Evropě, Číně a jinde. V posledních letech radil také Václavu Klausovi, jak vyzrát na globální oteplováni.

Zdař Bůh jeho památce!

Jarda Kadlec