Zemřel nestor plzeňských jeskyňářů Václav Kuttan

Václav Kuttan 10. 10. 1919 – 3. 7. 2009

Uprostřed pravidelné letní expediční činnosti jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že dne 3. července tohoto roku skonal v požehnaném věku nedožitých 90 let nestor západočeských jeskyňářů Vašek Kuttan.

Narodil se 10. října 1919 (datum vpravdě cimrmanovské, jako stvořené k zapamatování) v Murmansku a s rodiči se následně vrátil do Prahy, kde jeho otec provozoval knižní vydavatelství. Okupace v r. 1939 jej zastihla jako vojáka z povolání. Jeho první závažnější setkání s podzemím pak bylo poněkud nedobrovolné, když kvůli činnosti v Obraně národa byl zatčen a do konce války vězněn v Terezíně, kde byl nasazen na nucených pracích při výstavbě podzemní továrny Richard u Litoměřic.

Po válce byl Vašek činný jako skautský vedoucí a opět nastoupil službu u armády, ale po komunistickém převratu v r. 1948 ji byl kvůli svým postojům nucen nadobro opustit. Vystřídal řadu povolání, působil též nějakou dobu jako učitel na střední škole. Skautskému hnutí zůstal věrný po celý život. V období 1950–1968 a 1970–1989, kdy byla skautská organizace zakázána, se pokoušel její činnost nahradit působením v různých svobodomyslných organizacích se vztahem k přírodě a tato snaha jej přivedla do centra jeskyňářského dění v západních Čechách.

Tak byl postupně činný v Tisu a spoluúčastnil se založení Krasové sekce. Když byl Tis rozpuštěn, působil jako vedoucí turistického oddílu mládeže Nickamínek se zaměřením na krasovou turistiku. Spolupracoval se Západočeským muzeem v Plzni, kde vedl archeologický kroužek, jenž se podílel na výzkumech v historickém podzemí města Plzně. Po založení ČSS byl prvním předsedou ZO 3-02 Jeskyňáři Plzeň. Publikoval ve sbornících a zasadil se o organizování I. až III. semináře o historickém podzemí. Přitom nezapomínal ani na výchovu mladých adeptů speleologie. Bez nadsázky lze říci, že pozitivně ovlivnil několik generací západočeských jeskyňářů.

Na 5. valném shromáždění v Karlštejně v r. 1996 byl Václav Kuttan pro svoje zásluhy jmenován čestným členem ČSS.

Kromě skautského hnutí, speleologie a výzkumu historického podzemí je autorem článků též z oboru vojenské historie. Ještě ve svých osmdesáti letech běžně překonával nepohodlí táboření v přírodě, které o mnoho mladším lidem dělalo problémy. Vždy vystupoval skromně a slušně, na poradách hovořil moudře a laskavě, ale jeho hlas měl velkou váhu. Jeho odchodu želí zde v Plzni značné množství lidí z nejrůznějších spolků, až nás překvapuje, jak významného muže jsme měli ve svých řadách.

V podání skautů Vašek odešel tábořit do kempu, kde se jednou všichni setkáme. Za nás jeskyňáře věřím, že čas od času rozbalí svůj bivak i v nějaké pěkné jeskyni.

Zdař Bůh!

Poslední rozloučení s Vaškem Kuttanem proběhne v pondělí 13. 7. 2009 od 10.00 v obřadní síni plzeňského krematoria.

Karel Kocourek
předseda ZO 3-02