Zemřel Petr Mazal

Dne 27. 4. 2014 přestalo bít srdce dlouholetého speleologa a předsedy naší ZO 7–08 Sovinec Petra Mazala. Byl to vzácný a skromný člověk, kamarád, který se podstatnou měrou zasloužil o výzkum krasu a pseudokrasu nejen Sovince a okolí.

Karel Hořínek
Za ČSS ZO 7–08 Sovinec