Aktualizované knihovní a archivní katalogy

Nově, tj. k 8. 11. 2019 aktualizované knihovní a archivní katalogy najdete na adrese https://www.speleo.cz/knihovna-a-archiv-css . Jedná se jak o publikace v knihovně, tak o časopisy, též i o archivní dokumenty všeho druhu.

Pro každé "oddělelníčko" máte zvláštní šuplík, kde ty katalogy najdete. Pokud někde vidíte cedulku "Nelze půjčovat", jde o patrně již jediný dokument svého druhu (či jen velice těžko dosažitelný jinde), a tedy jej mimo území sekretariátu ČSS nejde pustit - ovšem prohlížet na místě - po exkkluzivní dohodě o termínu návštěvy - samozřejmě ano.

Veronika