Aktuální stav knihovny ČSS

Katalogy knihovny publikací i knihovny časopisů jsou aktualizovány k 9. 2. 2018, elektronické publikace k 6. 2. 2018. Stačí nahlédnout a hledat potřebné:

Aktualizovaný je i podrobný přehled hospodaření za rok 2017 na adrese http://www.speleo.cz/prehledy-hospodareni-css, ovšem ten funguje jen pro členy ČSS.

Veřejná výroční zpráva za rok 2017 již je dostupná na veřejné adrese http://www.speleo.cz/vyrocni-zpravy.

Veronika