Archivní lokality

Nový výdobytek archivní databáze ČSS: seznam již zaevidovaných lokalit s uvedením katalogových čísel dokumentů, v nichž byly zmínky o nich nalezeny! Zatím jen částečka z celku, ale už se dá leccos zajímavého najít: seznam dosud zaevidovaných archivně zachycených lokalit.

Samozřejmě je to jen jiné setřídění a náhled na záznamy, které lze najít v Seznam titulů knihovny a archivu ČSS či ve vyvěšeném katalogu archivu ČSS. Ovšem snad to pátrání zvědavcům zase dále usnadní.

Veronika Vlčková