Cena Ediční rady

Ediční rada České speleologické společnosti udílí u příležitosti výročního setkání Speleofórum od roku 2022 cenu za nejlepší příspěvek ve sborníku Speleofórum. Ediční rada nebere při posuzování příspěvku v potaz velikost či význam objevu, těm jsou u příležitosti Speleofóra věnovány speciální ceny. Při posuzování příspěvků ve sborníku se členové ediční rady zaměřují zejména na:

  • Dodržení termínu odevzdání,
  • dodržení pokynů pro autory,
  • gramatickou a stylistickou kvalitu textu,
  • kvalitu a celistvost obrazových příloh,
  • originalitu a přínos tématu.