Cestovní pojištění pro členy ČSS

Po nákladných speleozáchranných akcích v letech 2018 a 2019 došlo u všech pojišťoven v ČR ke změně v přístupu k pojišťování speleologie v rámci cestovního pojištění do zahraničí (mimo území ČR). Například pojištění Alpenverein (členství v klubu ÖEAV) začalo v pojistných podmínkách nově uvádět, že speleologie prováděná ve veřejně nepřístupných jeskyních není pojistitelná. Ostatní pojišťovny označují speleologii rovněž za nepojistitelnou, vyjmutou z pojistitelných sportů nebo výslovně uvádějí, že pojištění se týká pouze jeskyní zpřístupněných turisticky. Pojistit se pro speleologii takovou, jak ji provádějí členové ČSS, začalo byl problematické.

Někteří členové ČSS v minulosti využili Balíček služeb ČHS Trio, který zahrnuje členství v Českém horolezeckém svazu, členství ve Slovinském horolezeckém svazu (PZS) a cestovní pojištění UNIQA. 

Tato kombinace členství umožňuje členům ČHS využít zvláštní vyjednané pojistné podmínky, které jsou odlišné od běžného cestovního pojištění UNIQA. Podmínky totiž výslovně zahrnují speleologii a to formulací „speleologické činnosti jsou pojištěny“. Proto se někteří členové ČSS rozhodli pojistit a vstoupili do ČHS kvůli získání sjednané výjimky v pojištění.

Na rok 2023 činí výsledná částka za ČHS, PZS a pojištění UNIQA celkem 1695,- Kč.

Směrem od členské základny ČSS vznikl na Valné hromadě a dále byl diskutován na Speleofóru požadavek na vyjednání obdobné výjimky ze všeobecných pojistných podmínek některé z pojišťoven také pro členy ČSS.

Předsednictvo vyjednávalo v průběhu roku 2022 s pojišťovnou UNIQA, kde se podařilo dojednat výjimky ze všeobecných pojistných podmínek. Tyto výjimky byly zakotveny do rámcové smlouvy, která je na začátku roku 2023 před podpisem. Snad se podaří vše dotáhnout do zdárného konce.

Odchylně od bodu 4.5 pojistných podmínek bylo sjednáno, že:

 „Pojištění se vztahuje na průzkum jeskyní a další jeskyňářské činnosti, včetně speleoalpinismu a jeskynního potápění.“

Začátek pojištění byl dohodnut shodně s délkou platnosti členského průkazu ČSS. Platnost pojištění bude od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2024. Územní platnost pojištění je rozdělena do 2 zón: Evropa a Svět.

Členové ČSS se mohou v roce 2023 od 1. dubna pojistit na celý rok pro celou Evropu tarifem E30OU za 785,- Kč při maximální délce jednoho nepřetržitého výjezdu 30 dní. Tento základní tarif je shodný jako základní a nejčastěji objednávaný u ČHS Trio, kde z celkové částky 1695,- jeho cena tvoří rovněž 785,-

Toto pojištění je dobrovolné a půjde se k němu přihlásit formulářem, který připravujeme. Tarify a ceny jsou následující:

Součástí pojištění je připojištění zimních sportů a zahrnuje i pojištění nebezpečných sportů. Z nepojistitelných sportů bylo vyjmuto jeskynní potápění, které je tedy součástí pojištění. Ostatní nepojistitelné sporty jako např. turistika nad 5000 m n. m., horolezectví, canyoning nebo potápění pod ledem zůstávají nepojistitelné. Dle UNIQA jsou tyto body dlouhodobě domluveny výlučně s ČHS, která má o řád vyšší počet členů než ČSS. Pokud tedy tyto typy nepojistitelných sportů provozujete, zůstává jedinou variantou ČHS Trio.

Celý systém pojištění je v současnosti zpracován do takového stádia, aby měli zájemci o pojištění k dispozici veškeré informace na webu www.speleo.cz/cestovni-pojisteni a s dostatečným časovým předstihem se mohli rozhodnout, zda o cestovní pojištění UNIQA mají zájem.

Systém objednávání, seznámení se s dokumenty k pojištění, provedení platby a doručení průkazu pojištěnce je ve fázi přípravy a o spuštění ostrého provozu bude členská základna brzy informována. 

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ NA JEDNOM MÍSTĚ: https://www.speleo.cz/cestovni-pojisteni

 

Jaroslav „Krtek“ Šanda