ČSS podpoří projekty členů

Česká speleologická společnost podpoří jednotlivé členy, základní organizace i širší týmy v jejich speleologické činnosti a za tímto účelem připravila nenárokový jednorázový příspěvek SpeleoGO, který je pro rok 2023 otevřen v celkové výši 10 000 Kč.

Podpořeny mohou být projekty, které naplňují čl. II Stanov - Poslání, účel a činnost spolku. Příklady podpořených činností: objevitelská činnost na domácí lokalitě; vystrojení jeskyní; organizování setkání, exkurzí, expedic; kurz nebo vzdělávací aktivita

Kompletní informace o projektu: https://www.speleo.cz/speleogo

Vaše předsednictvo