Dozorčí sbor ČSS

Dozorčí sbor je kontrolním orgánem ČSS dle zákona, kontroluje a reviduje činnost složek ČSS dle platných stanov a interních předpisů. Dozorčí sbor tvoří předseda a dva členové. Schází se operativně nebo na žádost organizačních jednotek nebo jejich orgánů, orgánů ČSS či členů ČSS. Dozorčí sbor volí valná hromada a jeho funkční období je čtyřleté.

předseda Vratislav Ouhrabka
člen Tomáš Mokrý
člen Bohuslav Koutecký
náhradník Vít Kaman