Dozorčí sbor

Dozorčí sbor – je kontrolním orgánem ČSS dle zákona, kontroluje a reviduje činnost složek ČSS dle platných stanov a interních předpisů. Dozorčí sbor tvoří předseda a 2 členové. Schází se operativně nebo na žádost organizačních jednotek nebo jejich orgánů, orgánů a členů ČSS. Dozorčí sbor volí valná hromada a jeho funkční období je čtyřleté

Současné složení dozorčího sboru

předseda Vratislav Ouhrabka
člen Tomáš Mokrý
člen Bohuslav Koutecký
náhradník Vít Kaman