Předseda ČSS

Předseda ČSS je individuálním statutárním orgánem ČSS. Předseda ČSS zastupuje spolek samostatně. Řídí činnost předsednictva podle usnesení valné hromady. Předsedu ČSS volí valná hromada a jeho řádné funkční období je čtyřleté

Současným předsedou ČSS je Jan Lenart.