Předseda ČSS

Předseda ČSS je individuálním statutárním orgánem ČSS.

Předseda ČSS zastupuje spolek samostatně. Řídí činnost předsednictva podle usnesení valné hromady.  Předsedu ČSS volí valná hromada a jeho řádné funkční období je čtyřleté.

Současným předsedou ČSS je Jan Lenart.

Kontakt: +420 728 916 912, e-mail