Sekretariát ČSS

Sekretariát je administrativním nevoleným orgánem ČSS. Podmínky pro jeho provoz a personální zabezpečení zajišťuje předsednictvo ČSS, jemuž je sekretariát odpovědný za svou činnost. Sídlem sekretariátu je sídlo ČSS.

Současnou sekretářkou je doc. ing. Veronika Vlčková, CSc.
telefon: +420 722 651 110, e-mail

Sekretariát zajišťuje následující činnosti:

A) běžný úřad právnické osoby

 1. běžná korespondence a komunikace s institucemi
 2. pokladna
 3. fakturace (evidence, skenování, proplácení)
 4. pojištění (úrazové členů ČSS, pracovní pro zaměstnance sekretariátu)
 5. podklady pro zpracování účetnictví
 6. správa majetku sekretariátu
 7. nákupy kancelářských a dalších potřeb včetně drobného SW, objednávky služeb apod.

B) vnitřní úřad ČSS

 1. zápisy předsednictva
 2. oběžníky základním organizacím
 3. provoz knihovny a časopiseckého fondu
 4. provoz archívu ČSS
 5. distribuce tiskovin ČSS odběratelům povinným a zahraničním
 6. zprávy a zúčtování z plnění dotací mimo SZS ČSS (dotace na Speleo, na SPF apod.)
 7. výroční zprávy za ústředí ČSS
 8. stánkový prodej propagačních předmětů a odborné literatury na Speleofóru
 9. skenování a rozesílání vyžádaných kopií článků z časopisů e-mailem atd.
 10. úřad pro pracovní komise ČSS

C) samostatný úřad SZS ČSS

 1. žádosti o dotace a vyúčtování a zprávy z dotací
 2. zápisy sboru velitelů
 3. fakturace nakoupeného materiálu
 4. souhrnná kontrola čerpání
 5. zprávy a ročenky pro donátory

D) úřad členstva ČSS

 1. evidence členů (kontaktní údaje, typ členství, řádnost plateb, příslušnost do ZO ČSS)
 2. výběr příspěvků a vydávání průkazů
 3. přímá e-mailová korespondence
 4. přehled vývoje věkové struktury členstva ČSS od r. 1979 - stromy života, v souhrnu, dle ZO ČSS

E) úřad ZO ČSS

 1. evidence a archivace dokladů a dokumentů - dekrety, přidělení IČ aj.
 2. správa kontaktů a adresáře sídel ZO ČSS
 3. vymáhání zápisů z VČS a zpráv o činnosti
 4. evidence plateb a kontroly proti stavu členstva podle ZO ČSS
 5. vyvěšování pdf verze eSpelea a distribuce dalších tiskovin určených ZO ČSS

F) spolupráce na obsahu www.speleo.cz

 1. publikace obsahu knihovny, časopiseckého fondu
 2. šíření doručené elektronické publikace
 3. internetová prodejní nabídka a vyřizování zásilkového prodeje
 4. správa interní vývěsky (seznamy členstva podle ZO ČSS, roční přehledy plateb a dodávání zpráv, vyvěšování oběžníků atd.)
 5. kontakty (adresáře komisí a klubů a jejich aktualizace)
 6. kontrola přístupových hesel jednotlivců do intranetové části a jejich každoroční aktualizace

Sekretariát též zajišťuje prodej propagačních předmětů ČSS a odborné speleologické literatury prostřednictvím internetu ZDE - nejsme registrovaný e-shop, tento prodej je pouze příležitostný a neziskový.