Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSS. Tvoří ji:

  • Delegáti Základních organizací (ZO) ČSS,
  • členové předsednictva a dozorčího sboru ČSS,
  • zástupci všech ostatních organizačních jednotek a orgánů ČSS.

Hlasovací právo na valné hromadě ČSS mají pouze delegáti ZO ČSS. Valnou hromadu svolává předsednictvo ČSS nejméně jednou za čtyři roky a též vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina základních organizací ČSS nebo dozorčí sbor. Valnou hromadu může svolat také dozorčí sbor v případě, že předsednictvo nevyhoví jeho žádosti nebo žádosti nejméně jedné třetiny ZO ČSS o svolání. Valná hromada může rozhodovat o záležitosti neuvedené na programu valné hromady rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

Zápisy z valných hromad naleznete v oddělení Dokumenty.