Smutné sdělení

16928

Vážení přátelé mého táty,

dnes v 7.30 ráno dotlouklo srdce "Dědka praštěného jeskyněmi", jak sám sebe nazýval, našeho táty, Josefa Pokorného. Odešel uprostřed rozdělané práce ve věku téměř devadesáti let. Jeskyně a Vy všichni jste byli jeho životní láskou.

Tak ať na jeho počest zahoří kahany ve všech jeskyních!

zarmoucený syn
Pavel Pokorný

Životopisné údaje Josefa Pokorného jsou uvedeny s laskavým souhlasem pozůstalých.

16930