Vyšel oběžník č. 162

 Vyšel Oběžník č. 162, který shrnuje závěry únorového zasedání předsednictva.